Kristillan Kartanon kokous- ja juhlatilojen vuokrausehdot (1.1.2023)

Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on Kristillan Kartanon juhlatilat. Vuokraukseen sisältyy aina erikseen asiakkaan kanssa sovitut ja sopimuksessa mainitut tilat; sali, salakapakka, sauna ja/tai piha-alueen kenttä.

Asiakas on itse vastuussa mahdollisesta juhla- tai suruliputuksesta. Kysy tarvittaessa ohjeet tähän.

Liputuksen hinta erikseen pyydettäessä 65 euroa (sis. alv.)

Varaus-, maksu- ja peruutusehdot

Tilojen vuokraajan on oltava täysi-ikäinen.

Juhlatilojen vuokrauksen kesto sovitaan tapauskohtaisesti. Jollei muusta ole sovittu, on vuokra-aika 12:00 ja 02:00 välinen aika.

Tilauksen yhteydessä on sovittava mahdollisista lisätunneista, enintään kuitenkin 03:00 saakka.

Vuokrausaika 1 päivää: vuokra-aika alkaa esim. lauantaina kello 12:00 – loppuu sunnuntaina kello 02:00

Vuokrausaika 2 päivää: vuokra-aika alkaa esim. perjantaina kello 16:00 – loppuu sunnuntaina kello 02:00

Vuokrausaika 3 päivää: vuokra-aika alkaa esim. perjantaina kello 16:00 – loppuu sunnuntaina 11:00

HUOM! Vuokra-ajat eivät sisällä yöpymistä Kristillan-kartanon tiloissa tai astia/pöytäliinavuokria.

Tilojen sulkeminen tapahtuu vartijan toimesta sovitun lopetusajan jälkeen. Tilojen hälytysjärjestelmät kytkeytyvät 30 minuuttia sovitun lopetusajan jälkeen. Sen jälkeen tiloissa oleminen aiheuttaa hälytyksen, josta vuokraaja maksaa todellisen toteutuneen hälytysmaksun. Alueella tapahtuman lopetusajan jälkeen oleskelu on kielletty. Sisä- ja ulkotiloissa on videovalvonta.

Juhlatilojen varauksen yhteydessä tilojen vuokraajalle lähetetään 300 €:n varausmaksu. Vasta laskun maksu vahvistaa vuokrauksen. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, varaus peruuntuu automaattisesti.

Loppumaksusta asiakas saa toisen laskun, joka erääntyy maksettavaksi 14 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua. Varauksen ollessa alle 14 vuorokauden sisällä täytyy koko vuokrasumma maksaa kerralla.
Varausmaksua ei palauteta varauksen peruuttamisesta huolimatta. Mikäli peruutus tapahtuu alle 14 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua, veloitetaan koko vuokrahinta täysimääräisenä.

Ylivoimaisesta esteestä johtuen (esim. vesivahinko, tulipalo, ilkivalta) vuokranantaja voi perua varauksen ilman korvausvelvollisuutta ennen varauksen alkua. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Vahingot ja siivous

Vuokralaisen tulee käyttää tiloja noudattaen normaalia siisteyttä ja hyviä käytöstapoja. Siivouksessa tulee noudattaa tiloissa olevia siivousohjeita.

Tilojen tulee olla asiallisessa kunnossa tilaisuuden jälkeen. Mikäli lisäsiivouksen tarvetta ilmenee vuokranantaja laskuttaa vuokralaiselta siivouksesta aiheutuneet todelliset kustannukset. Vuokraaja siivoaa kuitenkin aina tölkit, pullot, roskat, koristeet yms. Muu tilojen siivous sisältyy vuokraushintaan. Seiniin ei saa kiinnittää omia koristeita eikä seinillä olevia tauluja saa siirtää.

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille, kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheutetut vahingot. Vuokralainen on vastuussa myös vuokra-ajan jälkeen syntyneistä tai ilmenevistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tiloissa olleiden toiminnasta ja/ tai huolimattomuudesta.

Järjestys

Vuokralainen huolehtii ja vastaa siitä, että ajoneuvot pysäköidään niille osoitetulle pysäköintialueelle.

Vuokranantajalla ja viranomaisella on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa kiinteistölle ja/ tai irtaimistolle ja/tai haittaa naapurustolle ja/tai ympäristölle. Tilaisuus voidaan keskeyttää myös, mikäli vuokrausehtoja ei noudateta.

Sisätiloissa ei saa polttaa kynttilöitä eikä pitää muuta avotulta. Tupakointi kaikissa sisätiloissa on kielletty. Tupakointi on sallittu vain sille varatulla alueella pihalla siten, ettei siitä aiheudu haittaa.

Vuokralainen vastaa siitä, että kaikki vuokralaisen tilaisuuteen osallistuvat henkilöt noudattavat vuokrausehtoja.

Reklamaatio

Mahdolliset tiloja koskevat reklamaatiot tulee esittää viivytyksettä ja viimeistään heti vuokrausta seuraavana arkipäivänä osoitteeseen info@kristilla.fi. Vuokranantaja ei korvaa vuokraajalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita vahinkoja eikä missään olosuhteissa välillisiä vahinkoja.

Muuta

Vuokranantaja säilyttää tiloihin jääneitä tavaroita 7 vuorokautta vuokrauksen päättymisen jälkeen.

Vuokranantaja pidättää oikeuden tilaus- ja toimitusehtojen sekä hintojen muutoksiin.

Maksullisten yleisötapahtuminen järjestäminen tiloissa on kielletty.